Akustiksytem

collageakustikGörviks lövträ akustiksystem består av en glespanel med träribbor fästade i träreglar med en akustikduk mellan reglar och ribbor. Bakom duken sätts en ljudisoleringsskiva.

Systemet tillverkas i moduler och skräddarsys efter kundens önskemål allt för att det ska vara lätt att montera. En normal väggmodul med stående ribbor anpassas till takhöjden och bredden 600 mm.

Standardsystem finns i måtten 600×1200 mm och 600×600 mm för upphängning i T-skensystem.

Montering

Akustiksystemet är mycket snabbt och lätt att montera. Eftersom ribbor, duk och isolering är färdigmonterat från fabrik och anpassat till bygget så blir motagetiden bara en bråkdel av tiden det tar att platsbygga motsvarande vägg eller tak.

Måttanpassade moduler skruvas enklast i vägg eller tak mellan ribborna. Nedpendlat undertak monteras lättast genom att först sätta upp och loda in u-profiler som akustikmodulerna skruvas i genom regeln med montageskruv mellan ribborna.

Utseende

Hur väggen eller taket ska se ut bestämmer du som kund. Kontakta oss så kan vi komma med råd och förslag på utformning och material för bästa utförande.

Vi tillhandahåller många olika träslag och ytbehandlingar.

Utseendet kan varieras i det oändliga med trädslag, dimensioner, ytbehandling mm.

Ljuddämpning

Dämpningen skiljer sig utifrån dimension av ribbor och mellanrummet mellan dessa. Akustikduken tillsammans med 40 mm ljudisolering bakom håller dämpningsklass A. Sätts det en glespanel framför så måste det göras en beräkning om dämpningen.

Fördelen med träribbor jämfört med släta skivor är att ribborna bryter ljudvågorna så problem med ljud som studsar i t.ex. kontorslandskap minskar.