Akuwood-akustiksystem

Används som bullerdämpare där det behövs en effektiv ljudabsorbent som även reducerar problem med överhörning och buller studsar i lokalen. Genom att träribborna bryter ljudvågorna undviker man att ljudet fortplantar sig i rummet. Dessutom får man ett estetiskt tilltalande tak där det finns flera trädslag och färg på akustikduk att välja på.

Akuwood-akustiksystem består av en glespanel med träribbor fästade i träreglar med en akustikduk mellan reglar och ribbor. Bakom duken sitter en 20 mm ljudisoleringsskiva.

Enkel montering

Akuwood-systemet är mycket snabbt och lätt att montera. Standardsystemet tillverkas i moduler 600 x 600 mm eller 600 x 1200 mm för att passa i T24-skensystem.